Awesome Image
Limoprodukt d.o.o.

Lim u obliku crijepa

Lim u obliku crijepa u velikoj mjeri je zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za krovopokrivanje svih vrsta objekata, od malih montažnih kuća i vikend objekata, preko individualnih stambenih kuća, do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata. Po svom dizajnu lim u obliku crijepa je sličan klasičnom pokrovu, istovremeno otklanjajući brojne njegove nedostatke. Prilagodljivost krovnog lima u obliku crijepa se očituje u mogućnostima primjene na gotovo svim tipovima krovova. Prilikom odabira željenog izgleda krova investitor ne mora brinuti o ograničenjima krovnog pokrivača, kao kod klasičnih krovova.

Crijep ploča osigurava 100% nepropusnost krova. Standardna pokrivena širina ploče je 1,1m, a dužina zavisi od potrebe kupca. U velikoj mjeri zastupljena je kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata, od montažnih kuća i vikend objekata, preko individualnih stambenih kuća, do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata. Posebno treba naglasiti postojanost i izdržljivost crijep ploče. Crijep ploča je postojana u svim klimatskim uvjetima, što je apsolutno nedostižno za ostale kropokrivačke materijala. Takođe se razlikuje od tradicionalnog crijepa čija je težina 50 kg/m2 a crijepne ploče samo 5 kg/m2. Svi profili se izrađuju od materijala prve klase, druge i treće klase. Materijali prve klase su izričito 0,50-0,60 mm debljine, i oni se mogu isporučiti u svim bojama. Materijali druge i treće klase su manjih debljina i vanstandardnih boja.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

  • POSTOJANOST I IZDRŽLJIVOST U SVIM KLIMATSKIM USLOVIMA

  • OTPORNOST NA OŠTRE ZIME I TROPSKE VRUĆINE

  • OTPORNOST NA JAKE VJETROVE

  • IZUZETNA ČVSTOĆA

  • PRIČVRŠĆIVANJE SA SPECIJALNIM VIJCIMA SA NEOPRENSKOM PODLOŠKOM

  • AUTOMATIZIRANA PROIZVODNJA NA LINIJAMA ZA PROFILISANJE LIMA U OBLIKU CRIJEPA

Awesome Image

Zašto LIMOPRODUKT?

Kao lider na tržištu u domenu profilisanja limova, Limoprodukt uspostavlja visoke tržišne standarde po pitanjima korištenih sirovina i opreme na kojoj se vrši proizvodnja.

Danas domenu poslovanja poduzeća Limoprodukt d.o.o. prije svega čine:

  • proizvodnja profiliranih limova
  • proizvodnja građevinske limarije
  • prodaja ravnih limova
  • montaža pokrova i fasada iz panela i limova
Limoprodukt d.o.o.

35 godina iskustva u proizvodnji limova!