07

Apr

Proizvodnja se odvija na kompjuterski kontroliranoj i potpuno automatiziranoj proizvodnoj liniji.